• پته دوزی

    پته دوزی

    هنر پته دوزی نوعی دوختن طرح ها و نقش ها بر روی پارچه های ابریشمی و پشمی است.