قلمزنی
به اشتراک بگذارید

ایران همواره خواستگاه خلق هنرهایی ناب و یکتا بوده است. قَلَم‌زنی هنری است که در آن نقوشی زیبا بر روی اشیا فلزی کنده کاری میشود. اشیای فلزی از جنس مس ، طلا ، نقره و برنج هستند در واقع با کمک قلم و ضربه چکش این نقوش ایجاد میشود. قلم زنی بعنوان یک رشته هنرهای سنتی ایران در رده هنرهای صناعی و گروه فلزکاری قرار میگیرد. این هنر سابقه چند هزار ساله دارد از دوران هخامنشیان شروع شده و در دوران ساسانیان به اوج خود رسیده است. 
یک بادیه جام بزرگ پایه دار نمونه ای از هنر قلمزنی در استان مرکزی است  که توسط استاد بزرگ محمد مهدی بابا خانی طراحی و قلمزنی شده و در ورودی سازمان جهانی مالکیت فکری در کشور سوئیس خودنمایی میکند.