سفال
به اشتراک بگذارید

هنر سفالگری یکی از اولین صنایعی است که توسط انسان کشف شده است. از زمانی که انسان به فکر ذخیره آب و غذای خود افتاد و به خاصیت چسبندگی گل و خاک رس پی برد، شروع به ساختن ظروف سفالی کرد.سفالگری عمل ساختن ظرف از گل و خاک رس است. خواستگاه هنر سفالگری را سومر می دانند. بعد از تکامل انسان و زندگی بشری هنر سفالگری نیز تکامل یافت و انسان ها مشغول نگاشتن طرح و نقش ها روی ظروف سفالی شدند.
هنرمندان زیادی در ایران مشغول ساخت سفال هستند . هنر سفالگری حس عجیبی را دارد. لمس گل با دست احساس آرامش خاصی را به انسان می دهد. همانطور که از گل آفریده شده ایم گویی تماس با این خاک ما را به اصل خویش باز می گرداند و یادآوری می کند که از کجا آمده ایم و به کجا باز خواهیم گشت. هنرمند سفالگر این کار را تنها برای کسب درآمد انجام نمی دهد بلکه عشقی در درونش به جوش می آید که با ساختن ظرف سفالی آن را به تصویر می کشد. هنر سفالگری نیازمند عشق و علاقه ی خاصی است و بدون آن انجام کار سخت خواهد شد.
 

لیست محصولات