بافته های حصیری
به اشتراک بگذارید

یکی از ابتدایی ترین و قدیمی ترین ابزار ها و هنرها و شاید صنایع دستی ساخت انسان، هنر حصیربافی بوده است. اولین نمونه هایی که از حصیربافی به دست ما رسیده است برای منطقه ی آفریقا و بین‌النهرین است. البته تحقیقات بدست آمده نشان می‌دهد که انسان های زمان گذشته نه تنها برای نشستن و زندگی کردن شخصی خود از حصیربافی، بلکه برای حمل و نقل و کوچ کردن و ساکن شدن در منطقه ی جدید هم از حصیر استفاده می‌نموده‌اند. 
یکی دیگر از نکات مثبت این صنایع دستی، حصیربافی، آن بوده است که در آن زمان اولین سرپناهگاه های با کمک حصیر ساخته می‌شده است. حصیربافی در معنای لغوی و کاری که انجام می‎شود به بافتن تعدادی بافت های گیاهی سلولزی است که توسط دست ساخته می‌شود و در مجموع یک صنایع دستی را به وجود خواهند آورد. این حقیقت است که حصیربافی جزوی از زیرمجموعه ی صنایع دستی است اما خود رشته ی حصیربافی هم نیز شامل مجموعه های کوچکی است که به عنوان مثال می‌توان هنر مرواربافی را نام برد.
موارد استفاده از هنر حصیربافی در ایران تنها شامل زیرانداز نخواهد شد بلکه بسیاری از هنرمندان حصیرباف در ایران از حصیر در مواردی مانند کیف، سبد، ظروف و ... .
 

لیست محصولات