مفاد قرارداد

بسمه تعالی
قرارداد بازاریابی و فروش
 
ماده 1- طرفین قرارداد
این قرارداد فی‌مابین شرکت بازرگانی استوا مهرسان (با برند وچری) به نمایندگی آقای ----------- فرزند ----------- به شماره ملی ----------- از یک طرف که از این پس در این قرارداد «اعطا کننده بازاریابی» نامیده می‌شود، و از طرف دیگر آقای/ خانم ----------- فرزند ----------- به شماره ملی ----------  که از این پس در این قرارداد «بازاریاب» نامیده می‌شود برابر مفاد آتی این قرارداد منعقد و مطابق مقررات جاری کشور و شرایط آتی این قرارداد بین طرفین لازم‌الاجرا است.
 
ماده 2- اقامتگاه قانونی طرفین
هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود ارسال گردد. در صورتیکه این محل تغییر کند می‌بایست محل جدید بلافاصله کتباً به طرف دیگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابلاغ شده تلقی خواهد شد، همچنین کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه طرفین قرارداد ضمیمه قرارداد می‌باشد.
نشانی اعطا کننده بازاریابی:تهران، اتوبان صدر، خروجی منظریه، خیابان منظریه، کوچه گل دوم، پلاک 18، واحد 4 شمالی کدپستی:1951845639و پست‌الکترونیکی: info@vocheri.com 
نشانی بازاریاب:.................................................................... کدپستی: ...................... و شماره تماس: ..................... و پست الکترونیکی: .................................
 
ماده 3- موضوع قرارداد
اعطای کد بازاریابی به منظور بازارسازی، بازاریابی، رایزنی، مذاکره، جذب مشتری، توسعه بازار و به فروش رساندن محصولات اعطا کننده بازاریابی اینترنتی به نمایندگی از اعطا کننده بازاریابی، مطابق ضوابط و قوانین رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران و هدایت مصرف کنندگان به سمت سایت وچری به آدرس www.vocheri.com جهت خرید اینترنتی
 
 
ماده 4- نحوه پرداخت حق‌الزحمه
الف- اعطاکننده بازاریابی متعهد می‌شود در پایان هر ماه بر اساس مبلغ خالص فروش زیرمجموعه بازاریاب پس از وصول کامل وجوه او پورسانت پرداخت نمایدو بازاریاب می تواند از طریق سایت نسبت به تسویه حساب اقدام نموده و یا از سایت خرید نماید.
ب- کارمزد و اجرت بازاریاب به میزان درصد توافق شده پس از کسر کسورات قانونی محاسبه شده و در زمان تسویه پرداخت می‌گردد و بازاریاب به جز اخذ پورسانت حق هیچ‌گونه مطالبه‌ای ندارد.
ج- پورسانت‌ها به شماره حساب ----------- نزدبانک ----------- به نام ----------- پرداخت می‌گردد.
 
 
 
 
ماده 5- مدت قرارداد:
مدت قرارداد یک سال از تاریخ ----------- لغایت ----------- بوده، مگر قبل از پایان مدت فسخ شود و یا با رضایت طرفین پایان پذیرد.
 
ماده 6- موارد پایان یا انحلال قرارداد
الف- این قرارداد به محض انقضاء مدت به پایان می‌رسد مگر اینکه طرفین مجدداً قرارداد را به همین مدت یا مدت زمان بیشتر تمدید نمایند.
ب- هر کدام از طرفین به هر نحو صلاح بداند می‌تواند با اعلام یک ماه قبل نسبت به پایان دادن به این قرارداد اقدام نماید و طرف دوم هرگونه اعتراض به این موضوع را از خود سلب و ساقط می‌نماید.
ج-یک ماه بعد از ابلاغ قانونی یا واقعی اظهارنامه طرفین نسبت به تسویه‌حساب اقدام می‌نمایند.
د- درصورتی که بازاریاب نسبت به فروش و بازاریابی اقدامی ننماید و یا سیر نزولی در فروش داشته باشد اعطا کننده می تواند نسبت به لغو کد بازاریابی اقدام نماید.
 
ماده 7- حقوق و تعهدات اعطاکننده بازاریابی
الف- اعطاکننده بازاریابی متعهد است کالای ثبت شده در سایت را تحویل و تسلیم مشتری نماید.
ب- قرارداد هیچ‌گونه تعهد استخدامی برای اعطاکننده بازاریابی ایجاد نمی‌کند و از شمول قانون کار و بیمه خارج است.
ج- اعطاکننده بازاریابی در هر زمانی حق بازرسی و نظارت بر عملکرد بازاریاب را دارد.
د- اعطاکننده بازاریابی حق تنظیم حداقل سطح فروش و دسته بندی بازاریابان بر اساس میزان فروش(شخصی و زیرمجموعه) را دارد.
 
ماده 8- حقوق و تعهدات بازاریاب
الف- بازاریاب متعهد می‌گردد با رعایت اصول اخلاقی و عرفی تمام تلاش خویش را در جهت حفظ منافع اعطاکننده بازاریابی به کار گیرد.
ب- بازاریاب مکلف است نسبت به ارتقاء سطح زیرمجموعه خود حداکثر تلاش را نماید در غیر این صورت طبق ماده6 بند د برخورد خواهد شد.
ج- بازاریاب اقرار می¬نماید دانش فنی، تولید راهکار و راه¬حل¬های ارائه به مشتری موضوع قرارداد، متعلق به اعطا کننده قرارداد بوده و اظهار هرگونه دعوی مطروحه از سوی خویش را در این خصوص باطل می¬داند. 
د- بازاریاب متعهد می¬شود که همۀ اطلاعات، دانش فنی و اسناد فراهم شده توسط اعطا کننده قرارداد را اکیداً محرمانه تلقی نموده و از آنها در راستای منافع خود یا شخص ثالث استفاده نکند. این موضوع پس از اتمام زمان قرارداد به قوت خود باقی می¬باشد. 
ه- بازاریاب حق واگذاری جزء یا کل اجرای این قرارداد را به اشخاص ثالث ندارد.
و- درآمد حاصله از فروش کالاها از طریق حساب سایت به حساب اعطاکننده بازاریابی واریز می‌گردد و بازاریاب حق دریافت هیچ‌گونه وجه نقدی از مشتری نخواهد داشت.
 
 
 
ماده 9- حل اختلاف
هرگاه در اجرای تعبیر یا تفسیر هر یک از مواد این قرارداد اختلاف حادث گردد طرفین مکلف هستند بدواً موضوع را از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز، ودر مرحله دوم از طریق داور مرضی الطرفین حل‌وفصل نمایند. در صورتی که مذاکرات ظرف یک ماه از تاریخ حدوث اختلاف منتج به حل اختلاف نگردیده یا هر یک از طرفین حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ دعوت طرف دیگر حاضر به مذاکره نگردد، موضوع به قاضی و مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.
 
ماده 10- مشخصات قرارداد منعقد شده
این قرارداد مطابق مقررات و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران در 10 ماده و در ۲ نسخه متحدالمتن که هر دو نسخه دارای اعتبار واحد می‌باشند تنظیم، امضاء و مبادله گردید و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.
 
شرکت بازرگانی استوا مهرسان آقای/ خانم -------------
(اعطا کننده بازاریابی)                                                                                    (بازاریاب)
مدیرعامل و عضو هئیت مدیره