تعداد محصولات این برند: 5
حاج خلیفه

حاج خلیفه

بنگاه شیرینی پزی حاج خلیفه رهبر در سال 1295 توسط یکی از نام داران رشته شیرینی پزی در بازار قنبر یزد بنیان نهاده شد.
استاد بزرگ (خلیفه ) با سالها تجربه در این حوزه و استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه طبیعی شیرینی های خوشمزه و با کیفیتی را تولید کرده است و از این طریق اوازه شیرینی یزدی را نه تنها در ایران بلکه در جهان به گوش همگان رسانده است.
.همچنین مرحوم حاج مرتضی شیرینی ساز و مرحوم حاج حسن فردوسیان در کنار مرحوم حاج خلیفه علی رهبر بوده و درکنار یکدیگر این  راه را بنحو احسن ادامه داده اند. وجود دستگاه های مدرن و تکنولوژی پیشرفته و رعایت کلیه اصول بهداشتی در تمامی مراحل تولید و حفظ کیفیت اولیه با استفاده از مواد اولیه طبیعی و مرغوب این شرکت را از تمامی شرکتهای رقیب متمایز ساخته است.