تعداد محصولات این برند: 16
آقاجانی

آقاجانی

 
مجموعه صنـایع دستی آقاجـانی فعالیت خود را در زمینه تولید ظروف فیـروزه کوبـی در سال 1385 با همت استاد جوان فیـروزه کوبی، آقای امیر آقـاجانی در باغشاهـی آغاز نمود. تمـامی مراحل تولیـد ظـروف فیـروزه کـوبی با بـرند آقـاجـانی اعم از خـم کـاری، فیـروزه کوبی و پرداخت کاری (شـامل بتـونه کاری، سـاب و تـراش، چرخکـاری، پرداخت کـاری، شـسـت و شوی داخـل ظـرف و پوشش نهایی) در کارگاه های چند گانه این مجموعه انجام می شود. کلیه محصولات فیروزه کوبـی صنایـع دستـی آقاجـانی دارای ده سـال ضمانت نامه کتبی و شامل شنـاسنـامه اصالـت سنگ فـیروزه نیـشابورمی باشند.مجمـوعه آقـاجانی همیشه سعـی بر آن دارد تا از بهتریـن مـواد اولیـه ( مس، سنگ فیروزه نیشابور، پوشش چند لایه ترکیبی درجه یک و ...) استفاده نماید و همـواره گامی در جهت برآورده کـردن سلیقه بی نظیر هنـرمندان و هنـر دوستان ایـرانی در سراسر جهان بردارد.